W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na szkolenie konsultacyjne pod kontem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020  z RPO Województwa  Mazowieckiego, głównie w zakresie Osi Priorytetowej IV i V. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie.

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk-Połubińska

Skip to content