W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Utylizacja wyrobów zawierających azbestu w 2021 roku – zachęcamy mieszkańców do składania deklaracji

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z dużym zainteresowaniem utylizacją azbestu, Gmina Młodzieszyn jak co roku planuje wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2021 r.” 

Informujemy, że w terminie od 26 stycznia br. do 26 lutego br. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, przyjmowane będą wnioski mieszkańców o demontaż, odbiór i utylizację odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Młodzieszyn. Wnioski z załącznikami można składać także elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mlodzieszyn.pl

Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest jest bezpłatna, ubiegać się mogą o nią osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami/użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Młodzieszyn. Składając deklarację należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić niezbędne załączniki.

Deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy Młodzieszyn lub on-line pod adresem  http://mlodzieszyn.pl/wnioski-i-druki/ – „Deklaracja – utylizacja wyrobów azbestowych”

Pobierz – deklaracja azbestowa

 

Skip to content