Ewidencja zbiorników bezodpł. na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń. Zgłoszenia te należy składać w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie.

Druki zgłoszenia dostępne są w tut. Urzędzie pok. Nr 13, oraz na stronie internetowej.

Wzór zgłoszenia – Word

Wzór zgłoszenia – PDF

Skip to content