Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn kadencji 2018-2023- Sławomir Makowski

 

Skład Rady Gminy:

Radni Gminy Młodzieszyn kadencji 2018-2023

 • Okręg Wyborczy nr 1 –  Marta Zalewska
 • Okręg Wyborczy nr 2 –  Marek Ciurzyński
 • Okręg Wyborczy nr 3 – Żakowska Katarzyna
 • Okręg Wyborczy nr 4 – Czerwińska Maria
 • Okręg Wyborczy nr 5 – Kobierecki Mirosław
 • Okręg Wyborczy nr 6 – Joanna Kisiołek
 • Okręg Wyborczy nr 7 – Dudzińska Urszula
 • Okręg Wyborczy nr 8 – Sączewa Dariusz
 • Okręg Wyborczy nr 9 – Makowski Sławomir
 • Okręg Wyborczy nr 10 – Bartłoszewski Artur
 • Okręg Wyborczy nr 11 – Bielecki Krzysztof
 • Okręg Wyborczy nr 12 – Sikora Daniel
 • Okręg Wyborczy nr 13 – Wawrzyńczak Monika
 • Okręg Wyborczy nr 14 – Sałaciński Paweł
 • Okręg Wyborczy nr 15 – Adamczyk Katarzyna

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury

 1.     Makowski Sławomir
 2.     Wawrzyńczak Monika
 3.     Ciurzyński Marek
 4.     Zalewska Marta
 5.     Sałaciński Paweł
 6.     Czerwińska Maria
 7.     Sączewa Dariusz

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

 1.     Czerwińska Maria
 2.     Ciurzyński Marek
 3.     Kisiołek Joanna
 4.     Dudzińska Urszula
 5.     Adamczyk Katarzyna

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1.     Sałaciński Paweł
 2.     Zalewska Marta
 3.     Kobierecki Mirosław
 4.     Bartłoszewski Artur
 5.     Bielecki Krzysztof

 

Komisja Rewizyjna

 1.     Sączewa Dariusz
 2.     Bartłoszewski Artur
 3.     Sikora Daniel
 4.     Sałaciński Paweł
 5.     Żakowska Katarzyna

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1.     Zalewska Marta
 2.     Żakowska Katarzyna
 3.     Adamczyk Katarzyna
 4.     Bielecki Krzysztof
 5.     Dudzińska Urszula

 

Informujemy Państwa, że osoby powołane do Komisji doraźnych w starostwach i gminach pełnią te obowiązki społecznie, nie pobierają diet za udział w pracach tych komisji. 

Skip to content