Odpady komunalne – Informacje i dokumenty


POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DO EDYCJI

POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA DEKLARACJA:


Informacje

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta stworzony dla danej nieruchomości. W przypadku, gdy nie otrzymali Państwo wiadomości z numerem, prosimy o kontakt z urzędem gminy pod nr tel. 46 864 17 59.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele budynków, w których nikt nie mieszka, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z firmą, która posiada wpis do rejestru w Gminie pozwalający na prowadzenie odbioru i zagospodarowania odpadów.

W otrzymanym potwierdzeniu złożenia deklaracji widniało indywidualne konto do wpłat dla każdej nieruchomości. Wpłat będzie można dokonywać na wskazane konto przelewem oraz w kasie Urzędu Gminy w Młodzieszynie. 
Wpłat należy dokonywać do 15 dnia 3 miesiąca każdego kwartału (tj. 15 marzec, 15 czerwiec, 15 wrzesień i 15 grudzień).

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są wyłącznie na funkcjonowanie systemu, obejmujące m. in. koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.


 

Skip to content