Przypominamy, że w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2024 r.  można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU

  1. W terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
  2. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego,  w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz.1815).

 

            Druki do pobrania i złożenia:

            Osobiście:

  •       w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul.Wyszogrodzka 25 (pokój Nr 7),96-512 Młodzieszyn 

            lub

  • ze strony www.mlodzieszyn.pl (zakładka:wnioski i druki)

           Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:46 864-17-54

 

                                                          

Skip to content