Rada gminy – skład osobowy

Radni Gminy Młodzieszyn kadencji 2018-2023

 • Okręg Wyborczy nr 1 –  Marta Zalewska
 • Okręg Wyborczy nr 2 –  Marek Ciurzyński
 • Okręg Wyborczy nr 3 – Żakowska Katarzyna
 • Okręg Wyborczy nr 4 – Czerwińska Maria
 • Okręg Wyborczy nr 5 – Kobierecki Mirosław
 • Okręg Wyborczy nr 6 – Joanna Kisiołek
 • Okręg Wyborczy nr 7 – Dudzińska Urszula
 • Okręg Wyborczy nr 8 – Sączewa Dariusz
 • Okręg Wyborczy nr 9 – Makowski Sławomir
 • Okręg Wyborczy nr 10 – Bartłoszewski Artur
 • Okręg Wyborczy nr 11 – Bielecki Krzysztof
 • Okręg Wyborczy nr 12 – Sikora Daniel
 • Okręg Wyborczy nr 13 – Wawrzyńczak Monika
 • Okręg Wyborczy nr 14 – Sałaciński Paweł
 • Okręg Wyborczy nr 15 – Adamczyk Katarzyna

SKŁADY KOMISJI:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury  

 • Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Makowski
 • I Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Marek Ciurzyński
 • II Wiceprzewodnicząca Rady Gminy- Monika Wawrzyńczak
 • Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego – Maria Czerwińska
 • Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Paweł Sałaciński
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dariusz Sączewa
 • Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Marta Zalewska

Komisję Zdrowia, Oświaty Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Czerwińska Maria – Przewodnicząca
 • Adamczyk Katarzyna
 • Ciurzyński Marek
 • Dudzińska Urszula
 • Kisiołek Joanna

Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 • Sałaciński Paweł – Przewodniczacy
 • Bartłoszewski Artur
 • Bielecki Krzysztof
 • Kobierecki Mirosław
 • Zalewska Marta

Komisja Skarg Wniosków i Petycjji

 • Zalewska Marta – Przewodnicząca
 • Adamczyk Katarzyna
 • Bielecki Krzysztof
 • Dudzińska Urszula
 • Żakowska Katarzyna

Komisja Rewizyjna

 • Sączewa Dariusz –  Przewodniczący
 • Bartłoszewski Artur          
 • Sałaciński Paweł
 • Sikora Daniel  
 • Żakowska Katarzyna

Informujemy Państwa, że osoby powołane do Komisji doraźnych w starostwach i gminach pełnią te obowiązki społecznie, nie pobierają diet za udział w pracach tych komisji. 

Skip to content