Poświadczenia własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • umowa dzierżawy
  • wypis z rejestru gruntów

Miejsce wykonywania usługi:
Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  I piętro, pokój nr 13,
tel. 46 864 17 -50  wew. 259,  lub 46 864-17-59

Opłaty:
Opłata skarbowa –  9 zł
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) załączniki, część II, punkt 7 

Czas realizacji usługi:
Bezzwłocznie

Sposób wykonania usługi:
Poświadczenie własnoręczności podpisu przez Wójta Gminy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Skip to content