Poświadczenia własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • umowa dzierżawy
  • wypis z rejestru gruntów

Miejsce wykonywania usługi:

Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  I piętro, pokój nr 13,

tel. 46 864 17 -50  wew. 59,  lub 46 864-17-59

 

Opłaty:

Opłata skarbowa – ( 9 zł,-)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) załączniki, część II, punkt 7 

Czas realizacji usługi:

Bezzwłocznie

 

Sposób wykonania usługi:

Poświadczenie własnoręczności podpisu przez Wójta Gminy

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Skip to content