Informacje o projekcie – Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn

W okresie od 01.07.2019 r. do 31.07.2020 r. Gmina Młodzieszyn realizuje projekt pn „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.

Projekt jest  przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczycieli w Młodzieszynie, Janowie i Kamionie.

Łączna wartość projektu wynosi 563 725,23 zł i jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 18(10dz.,8ch) nowych miejsc wychowania przedszkolnego (8 w OWP Janów i 10 w OWP Kamion), dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb 1 dziecka z niepełnosprawnością w OWP Młodzieszyn, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych u 162 dzieci(75dz.), a także podniesienie kompetencji u 9N/9kobiet z 3 OWP w Gminie Młodzieszyn do 31.07.2020 r

Cele szczegółowe zakładają:

  1. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie l. miejsc wychowania przedszkolnego o 38% (z 47 miejsc do 65) w 2 istniejących Oddziałach Przedszkolnych (OP) w Janowie i Kamionie do 31.07.2020)-organ prowadzący  Gmina Młodzieszyn.
  2. Zapewnienie specjalistycznej oferty edukacyjnej dla 1 chłopca z niepełnosprawnością poprzez udział w indywidualnych zajęciach, które niwelują deficyt wynikający z niepełnoprawności do 31.07.2020r.w OP w Młodzieszynie
  1. Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z gminy Młodzieszyn ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla wszystkich 162 dzieci/75 dziewczynek , na podstawie indywidualnych potrzeb, poprzez udział w specjalistycznych zajęciach dodatkowych do 31.07.2020 r.
  2. Podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych u 9 nauczycieli (9 kobiet) edukacji przedszkolnej w ramach przeprowadzonych szkoleń do 30.X.2019 r.

W ramach projektu powstaną nowe grupy dla dzieci przedszkolnych, dla których zostaną wyremontowane oraz wyposażone sale i łazienki. Dla wszystkich dzieci zaplanowano szereg zajęć dodatkowych,  w tym specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością a także zostanie doposażony plac zabaw. Dla nauczycieli zaplanowano trzy rodzaje szkoleń podnoszące ich kompetencje.         

>>> REKRUTACJA <<<

       

Skip to content