Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
ul. Chemiczna 8, 96-500 Sochaczew

Dni i godziny przyjmowania odpadów
wtorek – sobota
9:00 – 17:00

Wymagane:
– złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Młodzieszyn,
– dowód osobisty z meldunkiem w Gminie Młodzieszyn (do okazania w PSZOK) LUB kopia złożonej deklaracji,
– potwierdzenie opłaconej należności za śmieci (do okazania w PSZOK).

Przyjmowane będą posegregowane:

– tworzywa sztuczne,
– papier i tektura,
– szkło,
– opakowania wielomateriałowe,
– odpady wielkogabarytowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– metale,
– odpady zielone,
– zużyte opony,
– odpady budowlane,
– tekstylia,
– farby, tusze, kleje,
– rozpuszczalniki,
– środki ochrony roślin,
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
– baterie i akumulatory.

Regulamin PSZOK – POBIERZ

Skip to content