Struktura Urzędu Gminy

Wójt Gminy
Monika Pietrzyk
Pokój nr 2
tel. 46 864 17 50
sekretariat@mlodzieszyn.pl

Sekretarz Gminy
Anna Sobieraj
Pokój nr 3
tel. 46/864 17 52
sekretarz@mlodzieszyn.pl

1. Referat Finansów

Kierownik (Skarbnik Gminy): Małgorzata Zawadzka
tel. (46) 864 17 57
skarbnik@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. księgowości analitycznej
Inspektor: Ilona Orlińska
Pokój nr 8
tel. (46) 864 17 58
iorlinska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Inspektor:  Jadwiga Wójtowicz
Pokój nr 10
tel. (46) 864 17 55
jwojtowicz@mlodzieszyn.pl

Inspektor:  Katarzyna Jasińska
Pokój nr 10
tel. (46) 864 17 55
kjasinska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych
Referent: Sylwia Wiśniewska
Pokój nr 11
tel. (46) 864 17 56
swisniewska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych
Młodszy referent: Teresa Duplicka
Pokój nr 7
tel. (46) 864 17 54
tduplicka@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. obsługi płacowej pracowników i kasy
Młodszy referent: Joanna Łopata
Pokój nr 11
tel. (46) 864 17 69
jlopata@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości, centralizacji VAT, księgowości budżetowej i planowania
Podinspektor: Aleksandra Walkowska
Pokój nr 19
tel. (46) 864 17 71
awalkowska@mlodzieszyn.pl

 

2. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik: Justyna Jackowska 
Pokój nr 5
tel. (46) 864 17 63
organizacyjny@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych
Inspektor: Wiesława Kmiecińska
Pokój nr 1 (II wejście)
tel. (46) 864 17 64
orso@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. promocji, rozwoju, turystyki i obrony cywilnej
…………………….
Pokój nr 5
tel. (46) 864 17 63
promocja@mlodzieszyn.pl

Sekretarka: Patrycja Jassa
Pokój nr 1
tel. (46) 864 17 50
sekretariat@mlodzieszyn.pl  

Informatyk: Bartosz Czubiel
informatyk@mlodzieszyn.pl

Stanowisko kierowcy, palacza c.o., robotnik gospodarczy

Robotnik gospodarczy

3. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: …………………………………
Pokój nr 21
tel. (46) 86417 72
inwestycje@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. dróg
Referent: Martyna Banasiak-Safulak
Pokój nr 21
tel. (46) 864 17 68
mbanasiaksafulak@mlodzieszyn.pl

4. Referat Gospodarki Komunalnej ,Nieruchomości, Planowania Przestrzennego oraz Ochrony Środowiska

Kierownik: Grażyna Kiszelewska
Pokój nr 15
tel. (46) 864 17 61

gkiszelewska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego
Młodszy referent: Michał Znajdek
Pokój nr 13
(46) 864 17 59
mznajdek@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. ochrony przyrody i środowiska, zarządzania kryzysowego
Referent: Filip Kopka
Pokój nr 13
(46) 864 17 59
fkopka@mlodzieszyn.pl
 

5. Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca kierownika: Agnieszka Wilanowska
Pokój nr  (II wejście)
tel. (46) 864 17 53
awilanowska@mlodzieszyn.pl

6.  Stanowisko do spraw oświaty

Referent: Marzena Kalinowska
Pokój nr 18
tel. (46) 864 17 62
oswiata@mlodzieszyn.pl

Skip to content