W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".
Struktura Urzędu Gminy

Wójt Gminy
Monika Pietrzyk
Pokój nr 2
tel. 46 864 17 50
sekretariat@mlodzieszyn.pl

Sekretarz Gminy
Anna Sobieraj
Pokój nr 3
tel. 46/864 17 52
sekretarz@mlodzieszyn.pl

1. Referat Finansów

Kierownik (Skarbnik Gminy): Małgorzata Zawadzka
tel. (46) 864 17 57
skarbnik@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. księgowości analitycznej
Inspektor: Ilona Orlińska
Pokój nr 8
tel. (46) 864 17 58
iorlinska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Inspektor:  Jadwiga Wójtowicz
Pokój nr 10
tel. (46) 864 17 55
jwojtowicz@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych
Młodszy referent: Sylwia Wiśniewska
Pokój nr 11
tel. (46) 864 17 56
swisniewska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych
Inspektor: Teresa Duplicka
Pokój nr 7
tel. (46) 864 17 54
tduplicka@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. obsługi płacowej pracowników i kasy
Młodszy referent: Joanna Łopata
Pokój nr 11
tel. (46) 864 17 69
jlopata@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. sprawozdawczości, centralizacji VAT, księgowości budżetowej i planowania
Podinspektor: Aleksandra Walkowska
Pokój nr 19
tel. (46) 864 17 71
awalkowska@mlodzieszyn.pl

 

2. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik: Justyna Jackowska 
Pokój nr 5
tel. (46) 864 17 63

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych
Inspektor: Wiesława Kmiecińska
Pokój nr 1 (II wejście)
tel. (46) 864 17 64
orso@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. promocji, rozwoju, turystyki i obrony cywilnej
Inspektor: Katarzyna Jasińska
Pokój nr 5
tel. (46) 864 17 63
promocja@mlodzieszyn.pl

Sekretarka: Patrycja Jassa
Pokój nr 1
tel. (46) 864 17 50
sekretariat@mlodzieszyn.pl  

Informatyk: Bartosz Czubiel
informatyk@mlodzieszyn.pl

Stanowisko kierowcy, palacza c.o., robotnik gospodarczy

Robotnik gospodarczy

3. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska

Kierownik: Mirosław Domińczak
Pokój nr 21
tel. (46) 86417 72

Stanowisko ds. planowania zagospodarowania przestrzennego, przygotowania i rozliczania inwestycji oraz rozwoju gminy
Główny Specjalista: Grażyna Kiszelewska  (Planowanie przestrzenne)
Pokój nr 15
tel. (46) 864 17 61
gkiszelewska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. dróg
Młodszy referent: Martyna Banasiak-Safulak
Pokój nr 21
tel. (46) 864 17 68
mbanasiaksafulak@mlodzieszyn.pl

4. Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości oraz Ochrony Środowiska

Kierownik: Krzysztof Zając
Pokój nr 13
tel. (46) 864 17 67
kzajac@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego
Inspektor: Anna Jasińska
Pokój nr 13
(46) 864 17 59
ajasinska@mlodzieszyn.pl

Stanowisko ds. ochrony przyrody i środowiska, zarządzania kryzysowego
Młodszy referent: Filip Kopka
Pokój nr 13
(46) 864 17 59
fkopka@mlodzieszyn.pl
 

5. Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca kierownika: Agnieszka Wilanowska
Pokój nr  (II wejście)
tel. (46) 864 17 53
awilanowska@mlodzieszyn.pl

6.  Stanowisko do spraw oświaty

Młodszy referent: Marzena Kalinowska
Pokój nr 18
tel. (46) 864 17 62
oswiata@mlodzieszyn.pl

Skip to content