Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Uprzejmie informujemy, iż osoby niesłyszące i głuchonieme mogą zgłosić zapotrzebowanie na skorzystanie z dostępu do tłumacza języka migowego przy załatwianiu swoich spraw w Urzędzie Gminy Młodzieszyn.
Zgłoszenie należy kierować do Sekretariatu Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, na co najmniej 3 dni robocze (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed terminem realizacji spraw administracyjnych.
Urząd Gminy zobowiązany będzie wówczas do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
– e-mail na adres: sekretariat@mlodzieszyn.pl
– faxem na nr 46 864 17 65
– telefonicznie na nr 46 864 17 50
– drogą pocztową.

Skip to content