Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MŁODZIESZYN”

Numer projektu: POIG.08.03.00-14-020/12
Nazwa beneficjenta: Gmina Młodzieszyn
Wartość projektu: 8 320 664,28 PLN
Udział Unii Europejskiej: 7 049 375,52 PLN
Okres realizacji: 01.01.2012 – 15.12.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Opis projektu:

Gmina Młodzieszyn zrealizowała projekt pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu wykonano 35 km sieci światłowodowej, 18 masztów telekomunikacyjnych zakupiono 400 jednostek  komputerowych z czego 366 trafiło do beneficjantów projektu, a 34 do jednostek podległych Gminie takich jak Szkoły, świetlice wiejskiej, biblioteka.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniono wiedzę teoretyczną i praktyczną w postaci szkoleń uczących jak korzystać z komputera i Internetu oraz dostęp do e-usług poprzez bezpłatny Internet. Dodatkowo w ramach projektu dostęp do sieci szerokopasmowej otrzymało 12 gminnych instytucji, w tym: Szkoła Podstawowa w Kamionie, Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie, Szkoła Podstawowa w Janowie, Gimnazjum w Młodzieszynie. Świetlica wiejska w Młodzieszynie, Starych Budach, Mistrzewicach, Kamionie Poduchownym, Witkowicach, Adamowej Górze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie.

Skip to content