Kompleks Lekkoatletyczny w Młodzieszynie

Stałe rezerwacje boiska do piłki nożnej – obowiązują do końca sezonu 2024 lub do odwołania.

Zasady korzystania z Kompleksu Lekkoatletycznego w Młodzieszynie

Zapraszamy do korzystania z Kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie

Kompleks Lekkoatletyczny dostępny jest codziennie w godzinach 16:00-22:00. Z obiektu mogą korzystać wszyscy, jednak pierwszeństwo mają osoby zapisane wcześniej telefonicznie.
Przebywanie na terenie obiektu przez osoby nieuprawnione poza godzinami jego funkcjonowania jest zakazane.

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu: 692 848 653 lub pod numerem tel. Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie – w godzinach pracy sekretariatu tel. (046) 861-65-03.

Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn, uczniowie i nauczyciele Szkół Podstawowych z terenu Gminy Młodzieszyn, Organizacje, Stowarzyszenia dofinansowywane przez Wójta Gminy Młodzieszyn korzystają z obiektu nieodpłatnie.
Pozostałe osoby/grupy osób obowiązuje cennik określony Zarządzeniem Wójta Gminy Młodzieszyn.

Wszystkich korzystających z obiektu obowiązuje regulamin, który zamieszczono poniżej.


Cennik wysokości cen i opłat za korzystanie z kompleksu lekkoatletyczny przy szkole podstawowej w Młodzieszynie

Cennik nie dotyczy mieszkańców Gminy Młodzieszyn, uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych z terenu Gminy Młodzieszyn oraz Organizacji, Stowarzyszeń dofinansowywanych przez Wójta Gminy Młodzieszyn,
które korzystają z wejść nieodpłatnie.

WYSZCZEGÓLNIENIE PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
Osoby indywidualne Grupy
Udostępnienie boiska do piłki nożnej (2 godz.) 5 zł 30 zł
Udostępnienie boiska wielofunkcyjnego
(2 godz.)
5 zł 30 zł
Udostępnienie połowy boiska do piłki nożnej
na treningi (1,5 godz.)
5 zł
Udostępnienie połowy boiska wielofunkcyjnego na treningi
(1,5 godz.)
5zł
Bieżnia (1,5 godz.) 5 zł 30 zł
Urządzenia lekkoatletyczne
(1,5 godz.)
5 zł 30 zł
Płyta trawiasta (2 godz.) 5 zł 30 zł
Każda kolejna dodatkowa godzina płatna 10 zł
Wynajem obiektu przez Polskie Związki Sportowe oraz kluby sportowe w celu organizacji wydarzeń sportowych wymaga wcześniejszego zawarcia umowy na wynajem obiektu. Cennik zostaje określony w ramach osobnych porozumień.

 

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz u osoby pełniącej obsługę i nadzór nad obiektem, wyznaczonej przez Wójta Gminy Młodzieszyn (nr tel 692 848 653)


DOKUMENTY:

Zarządzenie nr 80.2022 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 15 listopada 2022 roku zmieniające Regulamin korzystania z obiektu sportowego stanowiącego własność Gminy Młodzieszyn – Kompleksu Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, administrowanego przez Urząd Gminy Młodzieszyn

Zarządzenie nr 74.2022 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 31 października 2022 r. zmieniające Regulamin korzystania z obiektu sportowego stanowiącego własność Gminy Młodzieszyn – Kompleksu Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, administrowanego przez Urząd Gminy Młodzieszyn

Zarządzenie nr 43.2022 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego stanowiącego własność Gminy Młodzieszyn – Kompleksu Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, administrowanego przez Urząd Gminy Młodzieszyn

Zarządzenie nr 44.2022 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu sportowego należącego do Gminy Młodzieszyn – Kompleksu Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie administrowanego przez Urząd Gminy Młodzieszyn

 

Skip to content