Adoptuj psa

Procedury zgłaszania zwierząt

Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia
lub zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu na terenie Gminy Młodzieszyn

I. Postępowanie w przypadku bezdomnych psów

 1. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają wówczas prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
 2. W sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, błąkające się dłuższy czas, wychudzone, zaniedbane, okaleczone, wyglądające na chore zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub osobiście do: pracownika Urzędu Gminy Młodzieszyn, pod nr tel. 46 864 17 69 – w godzinach pracy Urzędu, adres e-mail sekretariat@mlodzieszyn.pl.
 1. Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy należy podać:
 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • opis zwierzęcia (zdjęcie),
 • nr telefonu kontaktowego.
 1. Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 2. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie.
 3. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa, nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji.
 4. Zwierzę zostaje odłowione przez uprawniony do tego podmiot. Gmina Młodzieszyn ma podpisaną umowę na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z firmą TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz prowadzącym schronisko pod nazwą PSIAKOWO i spółka zlokalizowane w Piotrowicach 24A, gmina Bielawy.
 5. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu Gminy Młodzieszyn na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Gminy nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.

II. Postępowanie w przypadku zwierząt rannych/uczestniczących w wypadkach drogowych

 1. Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych na terenie Gminy Młodzieszyn (również dzikie) należy zgłaszać do:
 • Urzędu Gminy Młodzieszyn pod numer telefonu 46 864 17 59 w godzinach pracy Urzędu.
 • Po godzinach pracy Urzędu Gminy Młodzieszyn, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie ( 47 705 52 22) lub Posterunku Policji w Młodzieszynie (tel. 47 70 553 58).
 1. Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy Młodzieszyn lub Komendy Policji należy podać:
 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • opis zwierzęcia,
 • nr telefonu kontaktowego.
 1. Urząd Gminy Młodzieszyn nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 2. Zwierzę powypadkowe zostaje zabezpieczone, wyłapywane lub transportowane przez uprawniony do tego podmiot. Gmina Młodzieszyn ma podpisaną umowę zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w nagłych przypadkach w tym wypadkach komunikacyjnych z firmą TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz prowadzącym schronisko pod nazwą PSIAKOWO i spółka zlokalizowane
  w Piotrowicach 24A, gmina Bielawy.
 3. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu Gminy Młodzieszyn na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Gminy Młodzieszyn nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.

III. Postępowanie w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia

W przypadku znalezienia zwłok zwierząt należy kontaktować się z Urzędem Gminy Młodzieszyn pod numerem telefonu 46 864 17 59 w dniach i godzinach pracy urzędu lub z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie (tel. 47 705 52 22) lub Posterunkiem Policji w Młodzieszynie (tel. 47 70 553 58) – w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu.

ZABIEGI KASTRACJI I STERYLIZACJI ZWIERZĄT

W związku z realizacją zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Młodzieszyn” współfinansowanego z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” obejmującego zabiegi sterylizacji i kastracji wraz z czipowaniem zwierząt.
Urząd Gminy Młodzieszyn zaprasza mieszkańców gminy zainteresowanych skierowaniem swoich czteronożnych pupili na zabieg sterylizacji lub kastracji, który zakończy się czipowaniem wraz z wpisem do bazy czipów.

Osoby zainteresowane zabiegami dla zwierząt, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Młodzieszyn osobiście w siedzibie urzędu gminy lub pod numerem telefonu (46) 864 17 59.

ADOPCJA ZWIERZĄT

 


INFORMACJE NA TEMAT ADOPCJI ZWIERZĄT
ODŁOWIONYCH NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN:

Urząd Gminy Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25, 95-12 Młodzieszyn
pok. nr 13
tel. (46) 864 17 59


Informujemy że całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn realizowana jest za pośrednictwem TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy, 99-400 Łowicz, ul. Chełmońskiego 31 w powyższym zakresie prosimy kontaktować się z TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy, tel. 601 303 395 lub 046 837 35 24.


Skip to content