Obwody łowieckie

Obwód łowiecki nr 364

Koło Łowieckie nr 1 „Bzura” Sochaczew
Zgłaszanie szkód na adres:
ul. Gawłowska 60, 96-500 Sochaczew

Osoby wyznaczone do szacowania szkód:

Adrian Mihut tel. 660-465-859

Rafał Stobiecki tel. 509-711-080

Jan Złoch tel. 501-543-658

Obwód łowiecki nr 365

Koło Łowieckie „Żbik” w Iłowie
Zgłaszanie szkód na adres:
Koło Łowieckie „Żbik”
Gilówka Górna 16, 96-520 Iłów
kontakt tel. Krzysztof Chmielecki 603 094 752

Obwód łowiecki nr 389

Koło Łowieckie nr 28 „Orzeł”
Zgłaszanie szkód na adres:
Koło Łowieckie nr 28 „Orzeł”
Kąty 68, 96-500 Sochaczew
kontakt tel. 602 392 368 lub 880 384 715

Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

W związku z ogłoszeniem w dniu 8 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Od 23 sierpnia 2018 r. szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  2. przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Skip to content