Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze”.

Zadanie zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach inwestycji na całej długości ulicy Orzechowej (wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na drogi wewnętrzne) tj. 543,30 mb została położona nawierzchnia asfaltowa.
Pracami inwestycyjnymi objęto również budowę obustronnych poboczy i zjazdów na posesje, które wykonano z kruszywa łamanego oraz zamontowano oznakowanie drogowe.
DOFINANSOWANIE: 
426.931,82 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 
640.501,50 zł


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Skip to content