Usuwanie azbestu


W związku z planowanym złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu prosimy o przekazanie do Urzędu Gminy w Młodzieszynie informacji z nieruchomości na terenie Gminy Młodzieszyn, których właściciele byliby zainteresowani usunięciem  materiałów zabierających azbest.

Gmina Młodzieszyn będzie starała się pozyskać dotację na realizację tego zadania i tylko w przypadku pozyskania środków działanie to zostanie podjęte.

W przypadku pozyskania środków w formie dotacji pokrywane będą tylko koszty związane z usunięciem eternitu. Gmina nie będzie pokrywać kosztów związanych z wymianą pokrycia dachowego.

Deklaracja azbest

Skip to content