Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

MŁODZIESZYN- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD PAŹDZIERNIKA 2023

 


POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DO EDYCJI

POBIERZ: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA DEKLARACJA:


Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że od dnia 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych. Stawka ta będzie wynosić 32 zł od osoby na miesiąc – teraz obowiązuje tylko jedna stawka za śmieci segregowane. Od miesiąca lipca każdy mieszkaniec Gminy Młodzieszyn ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych (nie można wskazywać w deklaracji oddawania odpadów niesegregowanych – jak to było do tej pory). W przypadku stwierdzenia przez Gminę, że w danej nieruchomości nie jest wypełniony obowiązek segregowania odpadów zostanie wydana decyzja obciążająca mieszkańców tej nieruchomości stawką podwyższoną w kwocie 64 zł od osoby na miesiąc. Ma to na celu zmobilizować wszystkich mieszkańców do prowadzenie odpowiedzialnej segregacji odpadów komunalnych we własnych gospodarstwach domowych.

Jednocześnie Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że również od miesiąca lipca zaczyna obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

POBIERZ: NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY

Mieszkańcy składając nową deklarację od lipca będą mogli uzyskać zwolnienie w części z opłaty „za odbiór odpadów” warunkiem jest kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (można kompostować bioodpady też w każdy inny sposób – zasadą jest by z danej nieruchomości nie wystawiać  bioodpadów do odbioru przez firmę odbierającą odpady). Osoby, które we własnym zakresie zagospodarują bioodpady i wskażą to w deklaracji będą mogły uzyskać zwolnienie w części z opłaty w wysokości 6,25 % opłaty (co w przypadku stawki 32 zł stanowi zniżkę o 2 zł od osoby).

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane muszą być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, co ma odzwierciedlenie w nowym harmonogramie. Również co 2 tygodnie odbierane będą w brązowych workach odpady biodegradowalne (np. liście i trawa).

Odpady biodegradowalne mogą oddawać tylko osoby, które będą płacić za śmieci pełną stawkę opłaty w wysokości 32 zł od osoby na miesiąc.
W gospodarstwach domowych, które zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie i dzięki temu będą płacić obniżoną stawkę opłaty w wysokości 30 zł od 1 lipca 2020 r. nie będą odbierane odpady biodegradowalne.
Takie działanie ma na celu zachęcić jak największą ilość osób do zagospodarowywania, szczególnie odpadów pochodzenia roślinnego, we własnym zakresie i nie oddawania tych odpadów firmie odbierającej odpady komunalne, która pobiera od Gminy opłatę (od tony) za zagospodarowanie tych odpadów. Zmniejszając ilość oddawanych odpadów biodegradowalnych każdy mieszkaniec może przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę Młodzieszyn.
Takie działanie nie wymaga dużych trudności – można na przykład nie grabić skoszonej trawy z trawnika, która po wyschnięciu stanie się naturalnym nawozem dla naszego trawnika.
W przypadku większych ilości trawy i liści proponujemy założenie przydomowego kompostownika, który nie musi być żadną specjalną budowlą, a może nim być zwykła kupka skoszonej trawy lub liści przysypywana co jakiś czas warstwą ziemi.
Oczywiście mieszkańcy gospodarstw rolnych, którzy do tej pory doskonale radzili sobie z zagospodarowaniem wszystkich bioodpadów mogą i powinni zagospodarowywać takie odpady jak dotychczas.

POBIERZ: NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Infolinia:

Z telefonów stacjonarnych:
801-044-418

Z telefonów komórkowych i stacjonarnych:
(41) 240-56-10

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00


Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Klimatu przygotowało szereg materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach:

naszesmieci.mos.gov.pl

naszesmieci – materiały


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn!

Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że zauważony ostatnio znaczący wzrost ilości odpadów ulegających biodegradacji (szczególnie liści i trawy) oddawanych przez mieszkańców gminy może w przyszłości negatywnie wpłynąć na cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dotychczas tak zwane odpady zielone oddawane były przez mieszkańców w niedużych ilościach, ponieważ potrafili sami, we własnym zakresie zagospodarować odpady organiczne na terenie własnych gospodarstw i ogródków. Obecnie ta sytuacja ulega zmianie. Dlatego mając na uwadze przedstawiony problem oraz to, że wcześniej mieszkańcy Gminy Młodzieszyn lepiej radzili sobie z odpadami ulegającymi biodegradacji pragniemy zwrócić Państwa uwagę na prosty, tani, a zarazem dużo bardziej przyjazny środowisku sposób zagospodarowania tych odpadów czyli kompostowanie na własnej działce.

Co to jest kompostowanie? Kompostowanie to naturalny proces biologiczny polegający na biodegradacji substancji organicznych pod wpływem  działania drobnoustrojów (bakterii, grzybów, alg i drożdży) oraz mikroorganizmów (owadów, dżdżownic). Niezbędnymi elementami procesu są: węgiel, azot, woda i tlen (z powietrza)

W odpadach domowych, jakie wytwarzamy nawet do 50% stanowią odpady organiczne (biodegradowalne), które niejednokrotnie wrzucamy do pojemników mieszając je z innymi rodzajami odpadów. Najbardziej racjonalnym sposobem zagospodarowania odpadów organicznych jest właśnie kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Otrzymany kompost jest cennym nawozem organicznym. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można kompostować? Kompostujemy substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, przede wszystkim: liście i skoszoną trawę, odpady kuchenne, resztki roślinne, chwasty, popiół drzewny, torf, papier (niezadrukowany), zużyte ręczniki papierowe i chusteczki, korę drzew, trociny, rozdrobnione gałęzie

Zalety kompostowania

Do najważniejszych zalet kompostowania należą:

 • zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska,
 • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym,
 • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu),
 • proste technologie kompostowania,
 • niski koszt inwestycji i eksploatacji,
 • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu,

Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach. Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie – do czego gorąco zachęcamy.

KOMPOSTOWANIE-pobierz i wydrukuj


Zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych

Na terenie gminy Młodzieszyn obowiązują następujące zasady odbioru odpadów komunalnych:

Odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach wystawiamy do godziny 7.00 rano przed posesję zgodnie z harmonogramem. Gmina Młodzieszyn zapewnia worki na odpady na: tworzywa sztuczne i metale w kolorze żółtym, papier w kolorze niebieskim,  szkło w kolorze zielonym, na odpady ulegające biodegradacji w kolorze brązowym. Dystrybucja worków prowadzona jest przez firmę odbierającą odpady, w dniu odbioru danej frakcji odpadów, na zasadzie „wymiany”, worki można pobrać również w Urzędzie Gminy;

SZKŁO zielony worek z oznaczeniem jakie odpady znajdują się wewnątrz – szkło białe i kolorowe, opakowania szklane

Wrzucamy:

 • całe butelki i słoiki szklane po napojach i żywności bez nakrętek
 • całe butelki po napojach alkoholowych
 • całe szklane opakowania po kosmetykach
 • całe naczynia szklane (kieliszki, szklanki)

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE PRZEDMIOTY NIE MOGĄ BYĆ POTŁUSZCZONE ORAZ MUSZĄ BYĆ OPRÓŻNIONE Z ZAWARTOŚCI

Nie wrzucamy:

 • potłuczonych słoików i butelek
 • porcelany i ceramiki, doniczek
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych
 • reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego
 • fajans
 • ekranów, lamp telewizyjnych
 • szkła płaskiego (np. lustra, szyby okienne i samochodowe)
 • szklanych opakowań po lekach, termometrów i strzykawek

PLASTIK żółty worek z oznaczeniem jakie odpady znajdują się wewnątrz – plastik, metale, opakowania wielomateriałowe

Wrzucamy:

 • zgniecione butelki po napojach (typu PET)
 • zgniecione butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
 • plastikowe zakrętki, metalowe kapsle, zakrętki ze słoików
 • plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, serkach, margarynach, koszyki po owocach)
 • duże folie opakowaniowe, torby foliowe, folie aluminiowe
 • puszki po napojach, konserwach (np. brzoskwiniach, przecierach)
 • drobny złom żelazny oraz złom metali kolorowych (np. garnki, narzędzia)
 • zgniecione kartoniki po mleku i napojach (np. tetra pak po mleku, sokach)
 • plastikowe zabawki – bez elementów metalowych
 • doniczki i wiadra – bez zawartości
 • bańki po wodzie, płynach do spryskiwaczy i wodzie destylowanej

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE PRZEDMIOTY MUSZĄ BYĆ OPRÓŻNIONE Z ZAWARTOŚCI

Nie wrzucamy:

 • opakowań, butelek po olejach spożywczych lub silnikowych, smarach
 • części plastikowych nie będących opakowaniami – np. zderzaków samochodowych i tapicerek
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych oraz brudnej folii np. po mięsie
 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • styropian, guma
 • butelek i opakowań z jakąkolwiek zawartością
 • puszek po farbach i lakierach
 • opakowań po aerozolach, lekach
 • opakowań po środkach chwasto- oraz owadobójczych
 • sprzętu AGD

MAKULATURA niebieski worek z oznaczeniem jakie odpady znajdują się wewnątrz – papier

Wrzucamy:

 • gazety, ulotki, książki, katalogi, zeszyty
 • papierowe torby i worki
 • papier pakunkowy, szkolny, biurowy
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania
 • tekturę falistą

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE PRZEDMIOTY NIE MOGĄ BYĆ ZATŁUSZCZONE LUB MOKRE

Nie wrzucamy:

 • kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach)
 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku lub napojach)
 • kalki, papieru termicznego i faksowego
 • tapet
 • odpadów higienicznych (waciki, podpaski, pieluchy, chusteczki higieniczne, papier toaletowy)
 • opakowań po cemencie i innych materiałach budowlanych
 • worków po nawozach
 • ręczników papierowych

ODPADY BIO  (worek brązowy)

 • gałęzie drzew i krzewów;
 • liście, kwiaty i skoszona trawa;
 • trociny i kora drzew;
 • resztki warzyw, owoców , obierki
 • torebki i fusy po herbacie i kawie
 • skorupki jajek, łupiny orzechów

Lub powinny być zagospodarowywane w kompostownikach umiejscowionych na terenie posesji.

ZUŻYTY ELEKTROSPRZĘT – jest odbierany w dniu odbioru odpadów segregowanych z posesji mieszkańców

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. Uwaga: odpady te zabierane są w całości w związku z tym muszą być kompletne (nie można wymontowywać np. silników lub innych części składowych)

ODPADY ZMIESZANE – pojemnik lub worek np. czarnego koloru
WRZUCAMY: odpady, które nie podlegają segregacji np. resztki jedzenia, wszelkiego rodzaju odpady higieniczne, mocno zabrudzone puszki, butelki lub pojemniki, worki od odkurzacza, papierosy, pędzle, pisaki i długopisy oraz wszystkie odpady, które mogłyby zabrudzić posegregowane odpady w workach (np. folia po mięsie).

Nie wrzucamy:

 • materiałów budowalnych i rozbiórkowych
 • odpadów wielkogabarytowych
 • baterii
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • opakowań po farbach, lakierach
 • opakowań po środkach ochrony roślin

GABARYTY

Jako odpady wielkogabarytowe wystawiamy:

 • meble domowe (szafy, stoły, krzesła, sofy, wieszaki, fotele itp.)
 • elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek)
 • meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych)
 • sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.)
 • wózki i chodziki dziecięce
 • zabawki dużych rozmiarów
 • opony wyłącznie do 110 cm wysokości (od samochodów osobowych, od przyczep, rowerów, przednie ciągnikowe jeśli nie przekraczają tej wysokości)
 • całe okna – tzn. szyby z ramami UWAGA: przed wystawieniem okien prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej sprawy do Urzędu Gminy Młodzieszyn w celu ustalenia daty odbioru okien.

Gabarytami nie są:

 • odpady niebezpieczne np. chemikalia, kleje, świetlówki
 • odpady segregowane
 • oleje i smary
 • gruz
 • sznurek od prasy
 • zderzaki i inne elementy samochodów
 • sprzęt elektroniczny
 • opony – gdy na posesji prowadzona jest działalność gospodarcza (typu mechanika samochodowa, wulkanizacja) lub wystawiane są opony od pojazdów ciężarowych.
 • opony powyżej 110 cm wysokości

ODPADY BUDOWLANE

Oprócz odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych i gabarytów, Firma ENERIS Surowce S.A. jest zobowiązana także do nieodpłatnego odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót u starosty. Odpady budowlane pochodzące z remontów będą więc odbierane od mieszkańców darmowo po uprzednim złożeniu podania o dostarczenie pojemników na ten rodzaj odpadów w Urzędzie Gminy Młodzieszyn. Pojemniki będą dostarczane w ilości 10 sztuk. W przypadku większej ilości odpadów poremontowych można ubiegać się o dodatkowe 10 sztuk pojemników.

Natomiast odpady budowlane pochodzące z budowy lub robót, które wymagają uzyskania pozwolenia od starosty, ma obowiązek zagospodarować właściciel nieruchomości podpisując umowę z dowolną firmą widniejącą w rejestrze działalności regulowanej Gminy Młodzieszyn lub firmą budowlaną nadzorującą budowę.

SEGREGACJA I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH-pobierz i wydrukuj

Skip to content