Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Ogłaszamy nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy zajmą się przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Młodzieszyn.  Nabór rusza 1 lutego i trwa do 9 lutego 2021 r.

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy 30 września 2021 r. Dane będą zbierane według stanu na 31 marca 2021 r.  Przewidziano trzy metody do wyboru: samospis internetowy, spis telefoniczny oraz bezpośredni u rachmistrza terenowego.

Kandydat na spisowego rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. obsługa komputera i GPS,
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. pełna sprawność fizyczna,
 4. komunikatywność i umiejętność interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 5.  obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. prawo jazdy kat. B.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,
 3. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które – w ramach umowy – zlecenie, otrzymuje wynagrodzenie – 6 zł od jednego wykonanego spisu.

Wypełniony czytelnie wniosek (pod tekstem) należy składać osobiście od 1 do 9 lutego 2021 r. do godz. 1600 w Sekretariacie Urzędu Gminy Młodzieszyn w godzinach pracy urzędu, wysłać e-PUAP-em lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Narodowy Spis Powszechny 2021 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Więcej informacji udziela Wiesława Kmiecińska – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Tel. 46/ 864 17 64, e-mail: orso@mlodzieszyn.pl

 

Nabór_ogłoszenie

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Wniosek_nabór_rachmistrzów

OFICJALNA STRONA SPISU SPIS.GOV.PL

Skip to content