Budynek zaplecza sportowego, widownia i plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie

Budowa kolejnych obiektów na terenie Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie będzie dopełnieniem powstałego i już funkcjonującego kompleksu lekkoatletycznego. Drodzy mieszkańcy nasze zamiary, plany marzenia stają się faktami, realnymi i rzeczywistymi inwestycjami. Wszyscy mamy tego widoczne dowody – tak jak funkcjonujący piękny obiekt sportowy jakim jest stadion lekkoatletyczny. Teraz dopełnimy jego otoczenie i funkcjonalność – budujemy budynek zaplecza sportowego.

To nie będzie zwykłe zaplecze a obiekt spełniający wszystkie standardy bezpieczeństwa, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek mieszczący pomieszczenia:

– szatnie dla zawodników,

– pokój trenerów,

– szatnie sędziowską,

– magazyn sprzętu sportowego,

– sanitariat wewnętrzny,

– sanitariat zewnętrzny,

– pomieszczenie techniczne obsługi.

Przy budynku powstanie zadaszona trybuna sportowa na min. 156 miejsc siedzących oraz doposażony zostanie przyszkolny plac zabaw.

  Jesteśmy na etapie projektowym inwestycji, która jest realizowana ramach zadania pn.:  „Budowy i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn” na którą Gmina Młodzieszyn pozyskała już 4 382 788,28 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych   

Wkład własny gminy stanowi kwotę 486 976,47 zł.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 869 764,75 zł na którą składa się budowa budynku zaplecza sportowego i widowni oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Kamienie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowie.

Jak podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk:„Niezmiernie się cieszę, że realizujemy tą inwestycje. Pracujemy na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, która da lepszą przyszłość dla naszych dzieci oraz nas dorosłych. Kolejna inwestycja staje się faktem i w niedługim czasie będzie użytkowana przede wszystkim przez nasze dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. Organizowane przez nas zawody sportowe uzyskają nowy poziom zaawansowania, powstający obiekt zapewni ich rozwój oraz wysoką rangę. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji. Dziękuję Radnym Gminy Młodzieszyn za wsparcie działań i dokonywanie trafnych wyborów na rzecz lepszej przyszłości naszych mieszkańców”.

  • Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie 1-1_page-0001
  • Budynek zaplecza sportowego i widowni - rzut parteru. _page-0001
  • IMG_0017
  • IMG_0018
  • IMG_0019
  • IMG_0020
Skip to content