Kolejny remont drogi powiatowej na terenie Gminy Młodzieszyn – odcinek Stare Budy – Młodzieszyn

Szanowni Państwo,

Dziś tj. 18 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Iłów odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzatą Dębowską a firmą DROG-BET Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179a, 96-500 Sochaczew, wykonawcą zadania pn.: Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych m.in.: Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska, Wicestarosta Tadeusz Głuchowski, Członek Zarządu Bożena Samson, Sekretarz Gminy Młodzieszyn Anna Sobieraj, Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski, Wójt Gminy Rybno Damian Jaworski, wykonawca zadania Marcin Głuchowski oraz Radni Powiatu Sochaczewskiego Filip Kopka i Aneta Roskosz.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Przedsięwzięcie polegać będzie na remontach 5 odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, w tym m.in. drogi powiatowej nr 3838W Budy Stare – Młodzieszyn (do DK nr 50) na odcinku o długości 1,61 km na terenie naszej gminy.

Całkowita wartość zadania pn.: Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego wyniesie 7 494 397,61 zł brutto, z czego 7 119 677,73 zł (95%) to dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

Udział Gminy Młodzieszyn dotyczący zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 3838W Budy Stare – Młodzieszyn (do DK nr 50) dł. 1,61 km wynosi 20 899,39 złotych (ok. 0,28%).

Zakres robót będzie obejmował m.in.:

 • Sfrezowanie istniejącej jezdni;
 • Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
 • Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
 • Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Z radością informuję, że niebawem rozpocznie się następny remont drogi powiatowej na terenie naszej gminy. To ogromny krok naprzód w poprawie infrastruktury drogowej i komfortu naszych mieszkańców, ponieważ droga obecnie jest w złym stanie technicznym, posiada liczne zadolenia, pęknięcia, ubytki. Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym przedstawicielom samorządu powiatowego na czele ze Starostą Jolantą Gonta jak również posłowi na sejm RP Maciejowi Małeckiemu, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzacie Dębowskiej, radnym, pracownikom samorządowym oraz wszystkim innym, którzy włożyli swój wkład w pozyskanie dofinansowania. Wasze wsparcie i cierpliwość są nieocenione, a efekty naszej wspólnej pracy już niedługo będą widoczne w postaci wyremontowanej, bezpiecznej drogi. – dodaje wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

 • 88766bdbcb30306a37fe3ad2cb1b5451
 • e66852dea72f852ec00827ca4b1cfeec
 • 34756c060deeabdbfb7e07aabc87d499
 • 19a9665b10d976b5d8d61677f58d1dc1
 • 3afb496be56273a8163cc34bbc6ece75
 • 2a7074afcd118a4657d842940fdd270d
 • IMG_7844
 • IMG_7843
 • IMG_7842
 • IMG_7841
 • IMG_7840
Skip to content