Warsztaty: osoby niewidome i słabowidzące

W dniu 5 marca 2015r. uczniowie klas I – III Gimnazjum w Młodzieszynie wzięli udział w warsztatach dotyczących specyfiki życia osób niewidomych i słabowidzących. Zajęcia prowadził Pan Grzegorz Siekierzyński – Dudek, działacz fundacji Oczy Serca. Społeczność uczniowska w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego dotyczącego między innymi przeciwdziałania dyskryminacji, zapoznała się z metodami komunikacji, alfabetem Braile_a, ze sprzętem i oprogramowaniem, ułatwiającym życie osobom niewidomym i słabowidzącym. Uczniowie nauczyli się w jaki sposób mogą pomóc osobie niewidomej w pokonywaniu różnych trudności. Uświadomili sobie, że osoby niewidome i słabowidzące, mimo swoich ograniczeń, wynikających ze stanu zdrowia, są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Skip to content