W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Starych Budach

Informujemy Państwa, że została zrealizowana inwestycja pn. „Wyposażenie i rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”., całkowity koszt zadania 183 397,36 zł, kwota dotacji 121 227,00 zł. Przedmiotem prac była rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej obejmująca swym zakresem wycinkę zakrzewień, wyrównanie terenu, utwardzenie placu kostką brukową, budowa 10 miejsc postojowych, ogrodzenie części działki i wydzielenie w obrębie wynagrodzenia placu zabaw dla dzieci, oraz części rekreacyjnej z grillem, zakupiono również wyposażenie kuchni i 60 krzeseł.

 

  • ospbudystare-5
  • osp budy 4
  • osp budy
  • osp budy 2
  • osp budy 3

 

Skip to content