Wyjątkowy rekord w czasie 23. Finału WOŚP w Młodzieszynie!!!

Znamy już dokładną kwotę, jaką zebrał Młodzieszyn

 dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dochód z kwesty ulicznej, licytacji gadżetów przywiezionych ze studia TVP 2, akcji prowadzonych przez cały tydzień w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie  wyniósł 10 732,63 zł i 1 euro. To rekord naszych zbiórek !

   Przypominamy, że wspólnie: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz GOK w Młodzieszynie,  zbiera pieniądze od 1999r. W 2015 roku przekroczyliśmy 100tys.zł !!!!!!!!!

   Przez 16 lat mieszkańcy Młodzieszyna, dzięki wolontariuszom wrzucili do skarbony WOŚP 102062,01 zł.

Składamy podziękowania za zaangażowanie dyrekcji obu szkół Szkoły Podstawowej

 i Gimnazjum w Młodzieszynie.

Nauczycielom, którzy zajęli się zorganizowaniem loterii, kawiarenki, w Szkole Podstawowej oraz nauczycielom i uczniom kwestującym pod parafialnym kościołem oraz zaangażowanym w występy przed publicznością ze SP i Gimnazjum oraz grupie tanecznej GOK, tym którzy reprezentowali nasze szkoły w telewizji i radio.

Pani wójt oraz przewodniczącej Rady Gminy, radnym, pani sekretarz, pracownikom Urzędu Gminy, za przekazane pieniądze oraz zorganizowanie „Światełka do Nieba” czyli pokazu wspaniałych sztucznych ogni.

Pani dyrektor GOK, dzięki której gościnności na terenie jej placówki do późnych godzin wieczornych odbywał się Finał WOŚP dla mieszkańców Młodzieszyna, pani Maria 16 lat wspólnie z nami bierze udział w kweście ulicznej.

Strażakom z OSP w Młodzieszynie i Kamionie, Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet  z Kamiona.

Panu  Tomaszowi Ambroziakowi, który wraz z grupą uczniów ze SP w Młodzieszynie

i strażakami prowadził pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz licytację.

Zespołowi Black end White z Młodzieszyna, który zadbał o oprawę muzyczną Finału w Młodzieszynie oraz podrywał do tańca.

 Dziękujemy sponsorom, mieszkańcom, paniom z Klubu Seniora przy GOK w Młodzieszynie, Radzie Rodziców ze SP Młodzieszynie, tym wszystkim którzy w tym dniu mieli gorące serca, pełne miłości otwarte na potrzeby dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

 

            Do następnego roku !!!!!!!!!!!!!                                                                  

Skip to content