TU MIESZKAM TU ZMIENIAM

 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie grantowym pod hasłem „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM”. Program, organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem, daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego z 300 grantów, którymi chcemy wesprzeć najciekawsze projekty lokalne. Bank przeznaczył na ten cel 1,5 miliona złotych.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mają pomysł na konkretną zmianę w swojej okolicy i zgłoszą go za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia czy pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury czy innej instytucji samorządowej. Na zgłoszone projekty będzie można głosować również internetowo, dlatego liczymy na duże zaangażowanie mieszkańców.

Projekty można zgłaszać poprzez aplikację internetową na stronie bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam w terminie od 22 maja do 26 lipca 2015 r. Realizacja 25 najlepszych inicjatyw lokalnych zostanie wsparta grantami w wysokości 10.000 zł. Ponadto Bank dofinansuje 50 projektów kwotą po 7.000 zł i 225 projektów kwotą po 4.000 zł każdy. Formuła „Tu mieszkam, tu zmieniam” promuje działanie na rzecz projektów usprawniających życie w lokalnych społecznościach, wprowadzających realne, odczuwalne zmiany. Nasz program stawia na integrację środowisk lokalnych przy realizacji wspólnych pomysłów. Mogą one dotyczyć wielu aspektów życia mieszkańców: tworzenia i wyposażenia miejsc wspólnych, bibliotek, placów zabaw, parków, izb pamięci.

Szczegóły konkursu

bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

Skip to content