Propozycja zimowiska dla dzieci rolników z Gminy Młodzieszyn

Chcemy poinformować Państwa o organizowanym i dofinansowanym przez Towarzystwo nasze Szwederewo zimowisku  dla 100 dzieci rolniczych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie 19 stycznia-28 stycznia 2015 r.

 

Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z Mazowsza  z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Obiekt „PATRIA”, na którym realizowane są kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych
gmin w Polsce.

 

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia transport uczestników i fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych ze środków gminnych lub przez rodziców w kwocie tylko 300 złotych od dziecka za turnus 10-dniowy.

 

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych i KRUS w Warszawie (wymóg, aby jeden z rodziców każdego dziecka opłacał składkę w KRUS).

 

W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o wytypowanie maksymalnie
6 osobowej
grupy dzieci spośród mieszkańców Gminy.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 502-626-171.

 

Ewentualnie Gminny Ośrodek Pomocy w Młodzieszynie  46 862 41 59

Skip to content