Wyniki naboru na stanowisko sekretarza SP w Kamionie

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko sekretarza szkoły wpłynęło 16 ofert, z czego 3 nie spełniały wymogów formalnych.
  2. Osoby, których oferty spełniły wymogi formalne:

1)      Katarzyna Brzezińska
2)      Ewa Rybicka
3)      Marzena Nowicka
4)      Hanna Stobiecka
5)      Paulina Narkintowicz
6)      Monika Ślusarczyk
7)      Anna Walczak
8)      Sebastian Tempczyk
9)      Anna Orlińska – nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną
10)    Izabela Wilanowska
11)    Joanna Kubera
12)   Emilia Ksyna
13)   Monika Basiak-Rzeczycka

  1. Komisja w składzie:
  • Marek Kujawa – przewodniczący
  • Elżbieta Janas-Zarzyńska – członek komisji
  • Jolanta Czuba – członek komisji

przeprowadziła dwuetapową procedurę naboru (pierwszy etap – analiza ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych, drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko sekretarza szkoły. Komisja za najlepszą uznała ofertę złożoną przez Panią Monikę Basiak-Rzeczycką. Wobec powyższego dyrektor szkoły podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Moniki Basiak-Rzeczyckiej na stanowisko sekretarza w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie.

Pani Monika Basiak-Rzeczycka spełniła wymogi formalne, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek rachunkowość i finanse, wykazała się znajomością prawa oświatowego oraz zaprezentowała bardzo wysoki poziom obsługi komputera, zwłaszcza  obsługi Systemu Informacji Oświatowej. Posiada jedenastoletni staż pracy na stanowisku sekretarza szkoły.

Skip to content