Prace remontowe na drodze powiatowej nr 3838W Budy Stare – Młodzieszyn (do DK nr 50

Szanowni Państwo,
informujemy, że trwają prace remontowe na drodze powiatowej nr 3838W Budy Stare – Młodzieszyn (do DK nr 50) realizowane w ramach zadania pn.: Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Przypominamy, że zakres robót na odcinku o długości blisko 1,61 kilometra obejmuje m.in.:

  • Sfrezowanie istniejącej jezdni;
  • Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
  • Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym;
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
  • Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Zadanie pn.: Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego objęte jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Przedsięwzięcie polegać będzie na remontach 5 odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, w tym m.in. drogi powiatowej nr 3838W Budy Stare – Młodzieszyn (do DK nr 50) na odcinku o długości 1,61 km na terenie naszej gminy.

Całkowita wartość zadania pn.: Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego wyniesie 7 494 397,61 zł brutto, z czego 7 119 677,73 zł (95%) to dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

Udział Gminy Młodzieszyn dotyczący zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 3838W Budy Stare – Młodzieszyn (do DK nr 50) dł. 1,61 km wynosi 20 899,39 złotych (ok. 0,28%).

Podczas trwania prac remontowych, prosimy wszystkich mieszkańców oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Zachęcamy do przestrzegania wszelkich oznaczeń drogowych oraz poleceń pracowników drogowych, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Zalecamy również objazd do Iłowa przez Kamion lub Janów.

Jestem bardzo zadowolona, że w tak krótkim czasie rozpoczęły się kolejne prace remontowe na drodze powiatowej w naszej gminie. Ta inwestycja jest kluczowa dla naszej społeczności, poprawi nie tylko bezpieczeństwo na drodze, ale także ułatwi codzienne podróże mieszkańcom i poprawi stan infrastruktury drogowej w naszym regionie. Chciałabym podziękować wszystkim zaangażowanym przedstawicielom samorządu powiatowego na czele ze Starostą Jolantą Gonta jak również posłowi na sejm RP Maciejowi Małeckiemu, radnym, pracownikom samorządowym oraz wszystkim innym, którzy włożyli swój wkład w pozyskanie dofinansowania.  – mówi Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk 

 

  • 3,
  • 2,
  • 1,

 

 

Skip to content