Wybory sołtysa wsi Adamowa Góra

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa przez Panią Joannę Zimniak 29 stycznia 2018r. odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa wsi Adamowa Góra. W wyborach wzięło udział 26 mieszkańców sołectwa, a na soltysa została wybrana Pani Ewa Orlikowska. Podczas zebrania mieszkancy mieli okazję do rozmowy z Moniką Pietrzyk Wojt Gminy, przedstawienia potrzeb wsi i priorytetowych rzeczy do wykonania. Na koniec zebrania mieszkańcy wsi podziękowali Pani Joannie Zimniak za dotychczasową pracę i reprezentowanie Adamowej Góry na szczeblu gminnym.

 
Skip to content