Wspólne przedsięwzięcie Gminy Młodzieszyn z Nadleśnictwem Radziwiłłów

Drodzy Państwo,informujemy, że w dniu  31.10.2023 r. sformalizowano naszą współpracę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Radziwiłłów – Pana Tomasza Sibińskiego w zakresie zasad i współfinansowania pierwszego wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny”.  W ramach planowanych do wykonania prac zostanie zmodernizowany odcinek drogi gminnej na dz. nr ew. 25 obręb Bieliny o dł. 700m. Zadanie będzie polegało na wykonaniu podbudowy jezdni oraz nawierzchni z kruszywa łamanego. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie standardu technicznego drogi oraz zapewnienie lepszych warunków jazdy dla wszystkich użytkowników ruchu.

„Jesteśmy zadowoleni, że udało się nawiązać i sformalizować współpracę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów, wspólnie realizowane przedsięwzięcie jest pierwszą realizowaną przez nasze jednostki inwestycją.Dziękujemy Panu Tomaszowi Sibińskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Radziwiłłów za pomoc i zaangażowanie w realizacji inwestycji. Wsparcie finansowe pozwoli nam na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny. Liczymy na dalszy rozwój naszej współpracy i kolejne zmodernizowane odcinki dróg gminnych poprawiające jakość życia naszych mieszkańców”- podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk  

 

 

 

Skip to content