Wizje lokalne u osób zainteresowanych wymianą urządzeń grzewczych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn, 

Rada Gminy zatwierdziła środki finansowe na przygotowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn- wymiana urządzeń grzewczych”, tym samym uznała, że przystąpimy do Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1- Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej- Typ projektu- Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18.

Pierwszym etapem są wizje lokalne w domach osób, które złożyły ankiety do  Firmy Global Eco lub Urzędu Gminy. Wizja ma na celu przeprowadzenie wymaganych pomiarów do przygotowania świadectwa energetycznego budynku oraz określenie warunków technicznych do wymiany źródła ciepła.

Jej całkowity koszt to 400,00 złotych brutto. Przy wizji lokalnej płatność wynosi 100,00 złotych. Pozostałe 300,00 zł należy wpłacić na numer konta  wskazany w informacji pozostawionej przez oceniającego, w terminie 2 tygodni od daty wizji.

W przypadku, gdy budynek podlegający ocenie po wstępnych wyliczeniach, nie spełni wymagań programowych, właściciel, który wpłacił łącznie 400 złotych, otrzyma zwrot 300 złotych. Będzie to jednoznaczne z wyeliminowaniem z listy uczestników Programu.

W czasie wizji lokalnej, każdy z Państwa otrzyma „DEKLARACJE UCZESTNICTWA”, którą po przeanalizowaniu, należy dokładnie wypełnić i w ciągu 5 dni dostarczyć do Urzędu Gminy Młodzieszyn (złożyć w sekretariacie).

Wizje lokalne przeprowadzają przedstawiciele GlobalEco- firmy do której złożyliście Państwo ankiety. My ze strony Urzędu Gminy potwierdzamy, że Panowie Mateusz Wróblewski, Marcin Ejsmont i Alan Durajewski, są pracownikami ww. Firmy i zgodnie z wcześniej przekazaną  informacją,  przeprowadzą wizję lokalną Państwa obiektu.

W przypadku wątpliwości, proszę dzwonić do Urzędu Gminy pod nr telefonu 46 864 17 60.

 

 

Skip to content