Terminy polowań 12-13 stycznia 2019r.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (t.j. Dz.U z 2017 r poz. 1925 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn podaje do publicznej informacji termin oraz miejsce polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie „Bzura” w Sochaczewie.
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w informacji o terminie polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Skip to content