Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku w sprawie tworzenia i naboru ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.
W minionym roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacją Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, powołał nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP – Wojska Obrony Terytorialnej. Mimo młodego wieku formacja ta rozwija się dynamicznie, obejmując stopniowo swoim zasięgiem kolejne województwa naszego kraju. W tym roku swoim zasięgiem obejmie teren administrowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Płocku, na którym znajduje się nasza Gmina. 
Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Zachęcamy osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu. Pełnienie przez ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej przyczyni się do wzrostu potencjału obronnego naszego kraju i podwyższenia bezpieczeństwa gminy, a samym ochotnikom przyniesie satysfakcję i prestiż.

Skip to content