Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie

Po raz kolejny został złożony wniosek na rewitalizację stawu w Młodzieszynie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i został pozytywnie rozpatrzony. Gminie Młodzieszyn przyznano pomoc finansową w wysokości 259.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, na realizację zadania, pn. „Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie”.

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji istniejącego stawu retencyjnego w Młodzieszynie, zlokalizowanego w sąsiedztwie zabytkowego parku podworskiego. Zakres prac będzie obejmował w pierwszej kolejności oczyszczenie stawu z namułów oraz wykonanie profilowania brzegów i skarp, a następnie wykonaniu płotków faszynowych celem zabezpieczenia skarp zbiornika.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi oraz Radnemu Województwa Mazowieckiego Panu Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za wsparcie finansowe przyznane naszej gminie w zakresie renowacji zbiorników wodnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie możliwości magazynowych, co umożliwi odbiór wód napływowych z otaczających pól użytkowanych rolniczo. Dodatkowo założone do zrealizowania prace podniosą walory estetyczne całego zbiornik, który sąsiaduje z zabytkowym parkiem. – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

Skip to content