Podpisanie umowy z wykonawcą na OLIMPIE w Kamionie

Szanowni Państwo, informujemy o dalszych etapach realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kamionie”.
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Stanko Construction Łukasz Staszczak, ul. Chodakowska 24 lok. 17, 03-826 Warszawa.

Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w obecności władz samorządowych Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk, Sekretarz Gminy Młodzieszyn Anny Sobieraj oraz  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionie Marzeny Cichy i wykonawcy zadania Łukasza Staszczaka.

Całkowita wartość zadania wyniesie 4 363 302,00 złotych brutto, w tym:
– 2 800 000,00 złotych ze środków budżetu państwa
– 1 563 302,00 złotych ze środków Gminy Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie związane z budową obiektu sportowego w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Celem programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. W ramach programu dofinansowaniem objęto Szkołę Podstawową w Kamionie, które swoim zakresem obejmie budowę nowej hali sportowej. Dzięki tej inwestycji po raz kolejny powiększy się baza sportowa na terenie naszej gminy, która będzie służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Jestem dumna z tego, że możemy zapewnić naszym najmłodszym ale też i wszystkim mieszkańcom nowoczesną przestrzeń do aktywności fizycznej i rozwoju sportowego. Ta inwestycja nie tylko będzie promować zdrowy tryb życia, ale stworzy możliwości dla lokalnych sportowców. Wierze, że ta hala będzie miejscem wielu emocjonujących wydarzeń i spotkań społeczności lokalnej. – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

  • 321C3jSV
  • cfEBDBqm
  • StAdWrN9
  • 1,
  • logotyp olimpia

 

Skip to content