II Sesja Rady Gminy

Informuje, że w dniu 20 maja 2024 r. ( poniedziałek ) o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się II Sesja Rady Gminy .

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury.
 9. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Młodzieszyn uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.
Skip to content