Place zabaw w Gminie Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn w najbliższym czasie będzie realizowała dwa zadania poprawiające infrastrukturę rekreacyjną dla dzieci.  „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamion”  – całkowita wartość zadania wynosi 34 378,50 zł brutto; 

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janów” – całkowita wartość zadania wynosi 37 619,55 zł brutto.

Na ten cel uzyskano dofinansowanie w kwocie 20 000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań, istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza. 

Place zabaw będą wybudowane na terenie przyszkolnym, tworząc bazę rekreacyjną dla dzieci. W skład wyposażenia wchodzą huśtawki, bujaki, karuzele i urządzenia linarne, posadowione na podłożu piaskowym lub trawiastym.

Wykonanie obu zadań przewidziane jest na miesiąc lipiec, tak aby w okresie wakacji dzieci mogły już korzystać nowych urządzeń.

Skip to content