Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości Młodzieszyn

Skip to content