Numeracja budynków

Zwracam się z prośbą, aby na każdym budynku na terenie gminy umieszczony był czytelny i widoczny numer porządkowy budynku. Nie dopuszczajmy do sytuacji, w których liczy się każda minuta, a brak oznakowania domu może spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub śmierć człowieka.

Jednocześnie informuję, że każdy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości na własny koszt w ciągu 30 dni od nadania przez daną gminę numeru porządkowego. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu na właściciela można nałożyć mandat karny w wysokości do 250 zł z art. 64 Kodeksu Wykroczeń. Zadbajmy o to, aby służby niosące pomoc i ratunek mogły bez problemu, najszybciej, jak to możliwe dotrzeć na miejsce.

Sporządził dzielnicowy gminy Młodzieszyn
mł. asp. Marek Grocholewski

Kierownik Posterunku Policji w Młodzieszynie
st. asp. Marcin Kiełbasiński

Skip to content