Medale „Za zasługi dla obronności kraju”

wkuWojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku zwróciła się do Wójta Gminy Młodzieszyn z prośbą o sporządzenie wykazu rodziców z terenu Gminy Młodzieszyn, którzy wychowali kilkoro swoich dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Wykaz dotyczy rodziców, których co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło służbę wojskową (Zasadnicza Służba Wojskowa, Służba Przygotowawcza), albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową. Dane niezbędne są, by Wojskowa Komenda Uzupełnień mogła wystąpić do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przyznanie medali „Za zasługi dla obronności kraju”.

 Na terenie naszej gminy na pewno są rodzice którzy zasługują na taki medal. W związku z tym, prosimy te rodziny o kontakt telefoniczny z urzędem pod nr telefonu 46 864-17-64 do dnia 20 stycznia 2016 r.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznawany jest przez ministra obrony osobom, (ale też jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom i instytucjom), które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Można go nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych   i ofiarnych żołnierzy. Złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową. Srebrny medal przyznaje się rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Skip to content