KONSULTACJE SPOŁECZNE

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

z a p r a s z a

mieszkańców Gminy Młodzieszyn

do konsultacji społecznych dotyczących projektu  Statutu Gminy Młodzieszyn.

 

 

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt  Statutu Gminy Młodzieszyn. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji wraz z materiałami dostępne są na stronie internetowej gminy www.mlodzieszyn.pl, w BIP-ie w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców oraz przedstawicieli grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych i firm działających na terenie Gminy w sprawie projektu  statutu, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

 

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15 maja 2018 r.  do 07 czerwca 2018 r.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu Statutu, na druku „Formularz konsultacji do składania uwag i opinii do projektu zmiany Statutu Gminy Młodzieszyn”, który można:

  • przesyłać listownie na adres Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,
  • złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sekretariat, pokój nr 1- parter),
  • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl
  • Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Młodzieszyn

                                                                                                 / – /  Monika Pietrzyk

Młodzieszyn, dnia 15  maja 2018 r.

 

Załączniki dotyczące projektu Statutu Gminy Młodzieszyn:

-Projekt Statutu Gminy

-Formularz do składania uwag i opinii do projektu Statutu Gminy Młodzieszyn

 

 

Skip to content