W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.bip.mlodzieszyn.pl w zakładce „Nabory na wolne stanowiska pracy”

  1. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Młodzieszyn w terminie do dnia 30 listopada 2021 w godzinach pracy urzędu.
  2. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Gminy w terminie wskazanym w pkt. 1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
  3. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Młodzieszyn oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie.
Skip to content