Informacja z Nadzwyczajnej L Sesji Rady Gminy

W obradach L Sesji Rady Gminy w dniu  20 sierpnia  2018 r. uczestniczyli radni, Wójt Gminy. Na Sesji  podjęto Uchwały związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W związku z nadaniem nazwy ulicy  w Młodzieszynie  ul. Dębowa,  Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy  dokonała zmiany w podziale gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  dodając do okręgu Nr 7 w Młodzieszynie ulicę Dębową.

Dokonano również zmiany w podziale gminy na obwody głosowania  polegającą na dodaniu do obwodu Nr 2 w Młodzieszynie ul. Dębową.

Kolejną Uchwałą podjętą na tej Sesji była Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ustalając jako obwód  Nr  6 w Młodzieszynie.

Skip to content