Informacja o Sesji XLVI

Informujemy, że dniu 13 kwietnia 2018 r. ( piątek  ) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Młodzieszyn odbędzie Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029
  2. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn
  4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2018 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.

 

Skip to content