Informacja o LXIII Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu  7 grudnia 2022 r. ( środa ) o godz. 1530 w Gminnym Ośrodku Kultury   w Młodzieszynie odbędzie się  LXIII Sesję Rady Gminy Młodzieszyn z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2023 – 2038.
 5. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej przez Wójta Gminy.
 6. Odczytanie opinii Regionalnej izby Obrachunkowej w warszawie
 7. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury i wniosków z komisji stałych oraz uzasadnień Wójta Gminy dotyczących odczytanych wniosków.
 8. Głosowanie nad przedstawionymi wnioskami.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2023.
 10. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zamknięcie obrad.
Skip to content