I Historyczny Rajd Rowerowy za nami…

10 wrzesnia 2016 roku odbył się I Historyczny Rajd Rowerowy po Gminie Młodzieszyn zorganizowany przez Dyrektora GOK p. Małgorzatę Hetman we współpracy z Wójtem Gminy Młodzieszyn p. Moniką Pietrzyk i Jarosławem Duplickim .
14 uczestników pokonało trasę Młodzieszyn-Juliopol-Budy Stare-Młodzieszyn. 43 pokonało całą trasę jadąc dalej z Bud Starych przez Radziwiłkę, Kamion, Witkowice, Mistrzewice do Młodzieszyna, łącznie ok.34 km. Podczas wycieczki Jarek Duplicki opowiadał uczestnikom o 12 najciekawszych historycznie miejscach (był to: pomnik przy GOK w Młodzieszynie, miejsce dawnej cukrowni, kościół NNMP w Młodzieszynie, cmentarz i miejsce dawnej cegielni w Juliopolu, cmentarze: przy ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie, w Budach Starych i w Radziwiłce; miejsce śmierci gen. Włada, kościół i cmentarz w Kamionie, miejsce przeprawy w Witkowicach, cmentarz i miejsce dawnego kościoła w Mistrzewicach). Na zakończenie rajdu każdy otrzymał michę pysznej grochówki i owoce z ogrodu pani Zosi Miszczak. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwało: OSP Kamion, OSP Młodzieszyn, Posterunek Policji w Młodzieszynie

Pod koniec tygodnia w GOK będzie można odebrać pamiątkowe dyplomy.
Galeria zdjęć do zobaczenia na stronie Gminnego Ośrodka Kultury: http://gok.mlodzieszyn.pl/galeria/nggallery/galeria/2016-09-10-I-Historyczny-Rajd-Rowerowy

IMG_8461

Skip to content