W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

5 czerwca 2015r. Urząd Gminy Młodzieszyn – nieczynny

Informujemy mieszkańców Gminy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Młodzieszyn 34.2015 z dnia 13 maja 2015 r. ustala się dzień 5 czerwca 2015 dniem wolnym od pracy bez odpracowania dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 r. jako święto przypadające w dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

Skip to content