30.09.2016 – XXV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że dniu 30 września 2016 r. ( piątek ) o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  a) w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2016 – 2026.
  b) w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2016.
  c) w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn: „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych „ przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
  d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 7/2 w miejscowości Janów Ruszki.
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. .
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Skip to content