26 lutego 2019 r. – VI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

 

W dniu  26 lutego 2019 r. ( wtorek ) o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn .

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla terenów w miejscowości Juliopol.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego   dla terenów  przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej w miejscowości  Młodzieszyn.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla   terenów  przy ul.  Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości  Młodzieszyn.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego   dla terenów w miejscowości Helenka.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w  miejscowości Kamion Nowy.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w  miejscowości Kamion Poduchowny.
 10. Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 11. Podjecie Uchwały w sprawie upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Młodzieszyn” w formie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.
 12. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Skip to content